2 kwietnia 2015, w 10° rocznice narodzin Jana Pawła II dla nieba
zostało powołane do życia polsko – włoskie Stowarzyszenie kulturalne
„TOTUS TUUS”- promocja Słowa Świętego Jana Pawła II.


IL 2 aprile 2015, nel 10° anniversario della nascita al cielo di Giovanni Paolo II,
è stata fondata l’Associazione culturale italo-polacca “Totus Tuus”
per la promozione della parola di San Giovanni Paolo II.

 

Entra/ Wejście